Términos de uso

1. General

1.1. Bine ați venit la bitcoinevolution.co („site-ul”),

1.2. Site-ul web include informații despre platforme terțe („Platforme terțe„) Pentru a opera cu Bitcoins („servicii").

1.3. Acești termeni de utilizare („Termenii”) guvernează utilizarea pe care dumneavoastră („Dvs.”, „Dvs.” sau „Utilizatorul”) o faceți site-ului sau a Serviciilor. Ar trebui să citiți cu atenție acești Termeni în întregime înainte de a utiliza Serviciile. Vă rugăm să rețineți că aceste Condiții constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs. și Companie și că, dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile acestor Condiții, trebuie să încetați imediat utilizarea Site-ului. Prin utilizarea site-ului, acceptați Condițiile, cu modificările periodice ale acestora.

Acești Termeni încorporează Politica noastră de confidențialitate și, acceptând acești Termeni, confirmați că acceptați și sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate (puteți consulta Politica noastră de confidențialitate făcând clic aici).

2. Eligibilitate

2.1. Aveți dreptul de a utiliza site-ul numai dacă respectați toate următoarele:

2.1.1. Ai cel puțin 18 ani;

2.1.2. Aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a vă abona la aceste Condiții și de a respecta toți termenii și condițiile acestora;

2.1.3. Nu vi se interzice utilizarea site-ului web și / sau a serviciilor în conformitate cu legile țării în care locuiți sau vă aflați în timpul utilizării site-ului web.

2.2. Compania nu oferă nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, cu privire la legalitatea Site-ului și/sau a Serviciilor și/sau a utilizării pe care orice persoană o face a Website-ului și/sau a Serviciilor și nu va fi responsabilă pentru niciun Utilizarea ilegală a Site-ului și/sau a Serviciilor de către Utilizator.

3. Teritorii restricționate

3.1. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, Compania poate, la discreția sa exclusivă, să restricționeze disponibilitatea Site-ului și/sau a Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora) la: (i) orice Utilizator din orice teritoriu („Teritoriile restricționate”) și (ii) orice Utilizator care nu respectă politicile și practicile AML (anti-spălarea banilor) și/sau KYC (cunoaște-ți clientul) ale Companiei sau (iii) pe care Compania consideră în mod rezonabil că te poate expune la riscuri legale, de reglementare, reputaționale sau financiare.

3.2. Teritoriile [israelianului 'kanada' din SUA) sunt exclusiv excluse din acești Termeni și constituie teritorii restricționate.

3.3. În cazul în care Compania consideră în mod rezonabil că orice mediu legal sau de reglementare (și/sau orice modificări reale sau propuse în acesta) pe teritoriul relevant va expune Compania la riscuri legale, de reglementare, reputaționale sau economice pe acel teritoriu, dacă Compania continuă să furnizeze sau Prin punând Site-ul și/sau Serviciile (sau orice parte a acestora) la dispoziția Utilizatorilor pe teritoriul menționat, Compania vă poate informa cu privire la decizia sa de a desemna teritoriul respectiv drept Teritoriu Restricționat, iar după o astfel de notificare trebuie să încetați imediat utilizarea Site-ului și / sau Serviciile.

3.4. Compania poate impune cerințe sau condiții suplimentare înainte de a accepta Utilizatori rezidenți în sau din anumite țări, la propria sa discreție. În plus, este recunoscut faptul că, în cazul în care un Utilizator călătorește în Teritoriile restricționate, site-ul web și / sau Serviciile Companiei pot să nu fie disponibile și / sau să fie blocate de la acestea.

4. Activități interzise

4.1. Sunteți de acord să utilizați site-ul web și serviciile într-un mod respectuos și sunteți de acord să nu:

4.1.1. Conectarea la site și/sau utilizarea site-ului pentru a încărca, descărca, distribui, publica sau transmite (a) informații sau alte materiale într-un mod care încalcă orice drept, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, protecția drepturilor de confidențialitate sau orice alt dreapta; (b) informații sau alte materiale a căror publicare sau utilizare este interzisă ca constituie o amenințare, vătămare, insultă, calomnie, defăimare, rasism sau conținut inadecvat; (c) informații sau alte materiale care includ un virus sau alt software care poate deteriora sistemele informatice ale Companiei sau ale terților sau într-un mod care poate restricționa sau împiedica pe alții să folosească Site-ul; (d) informații sau alte materiale care încalcă orice lege; sau (e) informații sau alte materiale care includ o reclamă de orice fel fără permisiunea prealabilă scrisă a Companiei;

4.1.2. Eliminați sau modificați orice atribuire, notificare legală sau alte denumiri sau etichete de proprietate de pe site;

4.1.3. Utilizați Serviciile prin orice altă interfață decât site-ul web;

4.1.4. interferează cu utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor de către alți Utilizatori;

4.1.5. Utilizați roboți sau alte metode automate pentru a accesa sau utiliza Site-ul și/sau Serviciile;

4.1.6. Încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți), fără permisiunea expresă a Companiei, orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ pentru colectarea sau transmiterea de informații, inclusiv, fără limitare, bug-uri web, cookie-uri sau alte dispozitive spyware similare ;

4.1.7. Participați la „încadrare”, „oglindire” sau orice altă formă de simulare a aspectului sau funcției Serviciilor;

4.1.8. Încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, încurajarea sau promovarea oricărei activități ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea mărcilor comerciale, defăimarea, invazia vieții private, furtul de identitate, pirateria, spargerea sau distribuirea de software contrafăcut;

4.1.9. Efectuați orice modificare și/sau interferați în orice fel în codul sursă al Site-ului și încărcați orice software și/sau aplicație care poate dăuna sau produce daune Companiei, Site-ului sau oricărei alte terțe părți;

4.1.10. 4.1.10. Dezasamblați, decompilați sau efectuați inginerie inversă a oricărui software sau altă tehnologie inclusă în Site sau utilizată pentru a furniza Serviciile.

4.2. Recunoașteți că, fără a aduce atingere oricăror alte drepturi ale Companiei, în cazul în care Compania este preocupată de faptul că utilizarea site-ului dvs. web nu respectă prevederile acestor Termeni sau ale oricărei legi aplicabile, Compania poate urmări utilizarea dvs. de către Site-ul web sau Serviciile, vă împiedică să accesați site-ul web, transferați tiparele de comportament pe site-ul web către terți și orice altă acțiune pe care Compania o consideră adecvată pentru a vă proteja proprietatea și / sau drepturile și / sau drepturile terților.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

5.1. Site-ul și conținutul său, inclusiv materiale video, texte, fotografii, logo-uri, desene, muzică, sunet, figuri, mărci comerciale și orice alt conținut de pe site sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei sau ale terților.

5.2. Între Companie și Utilizator, Compania își păstrează toate drepturile, titlurile și interesele pe Site și Servicii. Utilizarea site-ului web și / sau a serviciilor nu conferă utilizatorului niciunul dintre drepturile de proprietate intelectuală încorporate în site-ul web și / sau în servicii, cu excepția dreptului de a utiliza site-ul web și / sau serviciile în conformitate cu termenii aceste Condiții.

5.3. Utilizatorul poate folosi site-ul și / sau serviciile numai pentru uz personal și necomercial.

5.4. Utilizatorul nu poate și nici nu va permite altei părți să modifice, decompileze, dezasambleze, să realizeze inginerie inversă, să copieze, să transfere, să creeze lucrări derivate, să închirieze, să licențieze, să distribuie, să reproducă încadrate, să republice, să răscroie, să descarce, să afișeze, să transmită, să posteze, închiriați sau vindeți sub orice formă sau prin orice mijloace, în totalitate sau parțial, utilizați în orice alt scop decât acela de a utiliza site-ul web sau serviciile în conformitate cu termenii sau de a exploata în alt mod orice conținut al site-ului web, fără expresul și în prealabil. permisiunea scrisă a Companiei.

6. Limitarea răspunderii

6.1. Utilizarea de către dvs. a site-ului web și / sau a serviciilor va fi pe propriul risc. În măsura permisă de lege, Compania renunță la toate garanțiile, exprese sau implicite, în legătură cu site-ul web și Serviciile și utilizarea acestora, inclusiv garanțiile implicite de comercializare, proprietate, adecvare pentru un anumit scop sau non-încălcare, utilitate , autoritate, acuratețe, exhaustivitate și actualitate. În consecință, Serviciile, inclusiv tot conținutul și funcțiile puse la dispoziție pe sau accesate prin intermediul site-ului web, sunt furnizate „așa cum este”, „așa cum sunt disponibile” și „cu toate defectele”.

6.2. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru (a) erori, greșeli sau inexactități ale oricărui conținut inclus în site-ul web; (b) orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de pe site sau prin intermediul serviciilor; (c) orice erori, viruși, troieni sau altele asemenea care pot fi transmise către sau prin intermediul site-ului web sau al serviciilor de către orice terță parte.

6.3. Sunteți de acord să mențineți Compania inofensivă pentru orice pierdere cauzată, direct sau indirect, Dumneavoastră și / sau oricărei alte părți terțe, în ceea ce privește site-ul web și / sau Serviciile și veți fi singurul responsabil pentru orice decizie pe care o luați pe baza conținutul site-ului web și / sau al serviciilor.

6.4. În niciun caz, Compania nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de orice terță parte pentru niciun fel de daune speciale, directe, indirecte, accidentale, speciale, punitive sau consecutive, inclusiv orice pierdere de profit sau pierdere de date care rezultă din utilizarea dvs. de către Website și / sau Serviciile sau alte materiale de pe, accesate sau descărcate de pe site-ul web sau ca parte a Serviciilor, indiferent dacă se bazează pe garanție, contract, delict sau orice altă teorie juridică și dacă Compania a fost sau nu avertizată cu privire la posibilitatea acestor daune iar în cazurile în care autoritatea judiciară consideră că Compania este responsabilă, răspunderea acesteia nu va depăși 1.000 USD. Limitarea de răspundere de mai sus se va aplica în cea mai mare măsură permisă de lege în jurisdicția aplicabilă.

6.5. Recunoașteți în mod specific că Compania nu va fi răspunzătoare pentru conținutul utilizatorului sau comportamentul defăimător, ofensator sau ilegal al vreunei terțe părți și că riscul de daune sau vătămări din cele de mai sus revine în întregime dvs.

6.6. Compania nu este responsabilă pentru problemele sau defecțiunile tehnice ale liniilor telefonice sau de rețea, sistemelor informatice online, serverelor sau furnizorilor, hardware-ului, software-ului, defecțiunilor din cauza problemelor tehnice sau a congestionării traficului de Internet (sau a inaccesibilității internetului) sau incompatibilitatea dintre site-ul web sau servicii și browserul dvs. și / sau alte echipamente. Fără a aduce atingere generalității celor de mai sus, Compania nu își asumă nicio responsabilitate sau risc pentru utilizarea dvs. de către Internet.

7. Servicii sau conținut de la terți

7.1. În timpul utilizării Serviciilor, puteți vizualiza conținut sau servicii furnizate de terți, inclusiv reclame și recenzii pe platformele terților.

7.2. Nu controlăm, aprobăm sau adoptăm astfel de conținut sau servicii și este posibil ca acestea să nu fie întotdeauna exacte sau actualizate.

7.3. În consecință, vă recomandăm să verificați în mod independent toate informațiile înainte de a vă baza pe acestea, iar orice decizie sau acțiune luată pe baza acestor informații este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă.

8. Link-uri

8.1. Site-ul web poate conține linkuri, conținut, reclame, promoții, sigle și alte materiale de pe alte site-uri web sau software care sunt controlate sau oferite de terți („Link-urile”). Vă sfătuim să vă asigurați că înțelegeți riscurile implicate în utilizarea unor astfel de site-uri web, software sau materiale înainte de a obține, utiliza, miza sau achiziționa ceva prin intermediul acestor site-uri web sau software sau pe baza acestor materiale. Astfel de link-uri sunt furnizate numai pentru comoditatea dvs. și sunteți de acord că în niciun caz nu ne veți face răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea sau dependența de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe alte site-uri web sau software.

8.2. Includerea de link-uri pe site nu constituie o aprobare, autorizare, sponsorizare, afiliere sau orice altă conexiune între companie și aceste site-uri web, software sau operatorii acestora.

8.3. Nu am revizuit niciunul sau toate aceste linkuri și nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor web sau al software-ului la care se face referire. Vă sfătuim să vă asigurați că înțelegeți riscurile pe care le implică utilizarea unor astfel de site-uri web sau software înainte de a recupera, utiliza, avea încredere sau cumpăra ceva prin intermediul acestor site-uri web sau software. În niciun caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea sau dependența de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe alte site-uri web sau software.

9. Diverse

9.1. Putem, la propria noastră discreție, să modificăm, să modificăm sau să întrerupem, din când în când, oricare dintre Servicii și / sau să introducem Servicii noi. Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere suferită de dvs. ca urmare a unor astfel de modificări efectuate și nu veți avea nicio pretenție împotriva noastră în acest sens.

9.2. Putem modifica acești Termeni din când în când. Când o vom face, vă vom notifica prin postarea celei mai recente versiuni și revizuirea datei în partea de sus a acestei pagini, iar orice modificare va intra în vigoare imediat după o astfel de postare. Dacă continuați să utilizați site-ul web după ce orice modificare intră în vigoare, se va considera că acceptați Termenii revizuiți.

9.3. Utilizatorul acceptă faptul că transmiterea informațiilor către sau de pe site nu creează între el și Companie nicio relație care se abate de la cele specificate în aceste Condiții.

9.4. Aceste Condiții și Politica de confidențialitate, cu modificările sale, constituie singurele acorduri valabile între Companie și Utilizator și nicio declarație, promisiune, consimțământ sau angajament, scrisă sau orală, care nu este inclusă în Condițiile Politicii de confidențialitate a Politicii va fi obligatoriu pentru părți.

9.5. Încălcarea sau întârzierea din partea noastră în exercitarea oricărui drept, putere sau resursă în virtutea prevederilor acestui document nu va implica o renunțare la acesta și nici exercitarea exclusivă sau parțială a vreunui drept, putere sau resursă nu va împiedica orice alt exercițiu. sau exercitarea oricărui alt drept, putere sau resursă.

9.6. În cazul în care o instanță de jurisdicție competentă consideră că oricare dintre dispozițiile acestor Condiții nu este aplicabilă în conformitate cu legislația aplicabilă, dispoziția menționată va fi exclusă din aceste Condiții, iar restul acestora vor fi interpretate ca și cum dispoziția menționată ar fi exclusă și va fi executorie. în conformitate cu termenii săi; Cu toate acestea, într-un astfel de caz, aceste Condiții vor fi interpretate în așa fel încât să dea efect, în cea mai mare măsură posibilă și în conformitate cu ceea ce este permis de legislația aplicabilă, sensul și intenția dispoziției excluse, determinate de respectiva instanță de judecată jurisdicția competentă.

9.7. Putem transfera sau cesiona fiecare dintre drepturile și obligațiile noastre în temeiul prezentului document către orice terță parte; Fără a aduce atingere celor de mai sus, site-ul web și / sau oricare dintre Servicii pot fi operate de terți. Nu aveți dreptul să transferați, să cesionați sau să vă angajați în niciun fel vreunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Condiții.